Call us now (+84) 28 3997 0061

Phát hiện hàng chục mã độc trên Google Play, có khả năng chống lại hành vi gỡ bỏ

Công ty bảo mật Avast đã phát hiện ra hàng chục ứng dụng di động trên cửa hàng Google Play có chứa mã độc quảng cáo. Đặc biệt, chúng còn có khả năng chống lại hành vi gỡ bỏ ứng dụng của người dùng.
Trang tin Softpedia vừa cho hay, các chuyên gia an ninh của công ty bảo mật Avast đã phát hiện ra không ít hơn 26 ứng dụng trên cửa hàng Google Play có chứa mã độc quảng cáo, đặc biệt là là các mã độc này cỏn có khả năng chống lại hành vi gỡ bỏ ứng dụng của người dùng. 
 
Tất nhiên con số thực tế của những mã độc đang tồn tại trên kho ứng dụng Play Store còn rất lớn, bởi kho ứng dụng này vô cùng lớn, và điều này đang khiến người dùng thiết bị Android vô cùng lo lắng.
 
  • May 25, 2018
  • Category: News tech
  • Comments: 0