Contact Us

Our Location

Công ty TNHH Kỹ Thuật Mỹ Cường
Công ty TNHH Kỹ Thuật Mỹ Cường
17 Bis Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
Telephone
(+84-28) 3997 0061

Fax
(+ 84-28) 3997 1501
Opening Times
Sáng làm việc từ 8 giờ đến 12 giờ
Chiều làm việc từ 1 giờ đến 17 giờ

Contact Us